Aktualności


Projekty planów remontów

Plan remontów na rok 2024 – Administracja nr 1 Osiedle im. A. Mickiewicza

 1. wymiana 15 szt. skorodowanych rur spustowych przy ul. Grażyny 2,4,6,8,
 2. remont 12 szt. balkonów przy ul. Grażyny 18,
 3. remont cokołu budynku przy ul. Grażyny 20 i przy ul. Wajdeloty 6,
 4. remont instalacji wodnej budynku (poziomów kondygnacji piwnic) przy ul. Grażyny 17,
 5. wymiana dźwigu osobowego na nowy przy ul. Pana Tadeusza 8 (dźwig niższy),
 6. remont altanki śmietnikowej przy ul. Pana Tadeusza 10,
 7. remont instalacji elektrycznej budynku przy ul .Wajdeloty 3,
 8. remont instalacji elektrycznej budynku przy ul. Konrada Wallenroda 8,
 9. remont 5 szt. balkonów w budynku przy ul. Wallenroda 6,
 10. remont 5 szt. balkonów w budynku przy ul. Wallenroda 8,
 11. remont 5 szt. balkonów w budynku przy ul. Wajdeloty 10,
 12. remont instalacji wodnej budynku (poziomów kondygnacji piwnic) przy ul. Wajdeloty 18,
 13. remont 6 szt. płyt balkonowych budynku przy ul. Wileńska 2F.

W roku 2024 r. będą przeprowadzone:

 • pięcioletnie przeglądy elektryczne, roczne przeglądy kominiarskie i gazowe,
 • wymiany wodomierzy na radiowe na całym osiedlu,
 • awaryjne prace naprawcze instalacji wod.-kan., gazowej, elektrycznej.

 

Do wynajęcia

Kontakt i telefony alarmowe

Osiedle im. A. Mickiewicza
Kierownik – mgr inż. Krzysztof Rymar
Z-ca Kierownika – mgr Katarzyna Sadurska-Radko
Adres – Wileńska 2, 20-603 Lublin
Kontakt – 81 743-41-72, 81 743-49-14
e-mail:

Godziny otwarcia administracji:
Poniedziałek, wtorek, środa:
7.00 – 15.00
Czwartek: 7.00 – 17.00
Piątek: 7.00 – 13.00

 

Telefony alarmowe:

POGOTOWIA:Ratunkowe999
Policyjne997
Straż pożarna998
Gazowe992
Cieplne LPEC993
Wodociągowe994
Energetyczne991
Straż Miejska986
Pogotowie instalacyjne
(wodno-kanalizacyjne, elektryczne)
81 307-06-16;
536 504 502
Pogotowie dźwigowewedług oznakowań na dźwigach
Pogotowie domofonowe535 544 529
Centrum Zgłoszeń LPEC (w godz. 7ºº-18ºº)327 788 988
IV KOMISARIAT POLICJI – ul. Zana 4547 811-48-00
DZIELNICOWY OSIEDLA81 535-48-23
695-021-757 – kom.

 

 

O osiedlu

Założyciele LSM zakładali, że osiedle im. Adama Mickiewicza jako pierwsze musi być wyjątkowe. Dołożono wszelkich starań aby takie było. Do zaprojektowania osiedla, prezes Zarządu LSM, Stanisław Kukuryka, osobiście zaprosił doświadczonego architekta i miłośnika przyrody inż. Feliksa Haczewskiego. Stworzył on projekt osiedla, w którym bloki mieszkalne i wszystkie obiekty im towarzyszące charakteryzuje symetria i jedność z otaczającym środowiskiem, nie zakłócająca przestrzeni. Właśnie to założenie, swobodnej przestrzeni bogatej w zieleń, przesądziło o unikatowym walorze LSM i jej atrakcyjności po dzień dzisiejszy.  Pierwsze z 7 osiedli LSM stało się dla innych wzorem i przykładem osiedla – ogrodu. Można by powiedzieć, że to co zostało przez urbanistów zabrane, poprzez właściwe zaprojektowanie oddano człowiekowi w użytkowanie i zwrócono naturze.

60 lat temu
Obecnie

Praca budowlane na terenie osiedla rozpoczęto w czerwcu 1958 r., a klucze do pierwszych 150 mieszkań oddano już w grudniu 1959 r., w budynkach przy ul. Grażyny 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8. W budowie były kolejne budynki. Równocześnie z oddaniem pierwszych mieszkań podejmowane były działania związane z budową infrastruktury i zaplecza socjalnego. Budowano alejki piesze, ulice, parkingi, pawilony handlowo-usługowe, przychodnię zdrowia, szkoły, przedszkola i biblioteki. Pierwsza Szkoła Podstawowa Nr 29 przy ul. Wajdeloty rozpoczęła pracę już 1 września 1961 r., a druga przy ul. Wajdeloty 12 w 1966 r. Zaraz po oddaniu budynków mieszkalnych do użytkowania, porządkowano wokół nich otoczenie. Natychmiast sadzono tam drzewa i krzewy, urządzano trawniki, kwietniki i place zabaw dla dzieci. Ta zaś była dziełem inż. Józefa Maciejewskiego, wybitnego znawcy, pasjonata ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Osiedla zwane z czasem „Słonecznymi Wzgórzami”, właśnie dzięki tej ciekawie zaprojektowanej, bogatej i różnorodnej gatunkowo zieleni, starannie utrzymywanej, stały się także „Zielonymi Wzgórzami” pokazywanymi wycieczkom odwiedzającym Lublin. Wybudowano także  trzy fontanny, z których do dziś została jedna, na Centralnym Placu Osiedlowym.

Był to efekt pracy nie tylko Zarządu Spółdzielni, Administracji Osiedla i członków organów samorządowych, ale również efekt spontanicznego zaangażowania mieszkańców (czyny społeczne), którzy starali się sami upiększać swoje miejsce zamieszkania prześcigając się w różnorodnych pomysłach. Ta spontaniczność mieszkańców przejawiała się nie tylko z radości otrzymania własnego, upragnionego mieszkania, ale z zaufania jakim wszyscy darzyli się wzajemnie. Tu zawsze z dumą podkreślano, że zielenią opiekują się wszyscy mieszkańcy, dorośli i dzieci. Efekty tych działań są konsumowane przez mieszkańców do dziś. Funkcjonalnie zagospodarowana przestrzeń między budynkami mieszkalnymi to wartość dodana do miejsca zamieszkania. Ta zieleń po 60 latach dla jednych jest oazą wytchnienia, dla drugich czasami bolączką. Pierwsi uważają, że mieszkają w parku, drudzy zaś, że w ciemnym lesie. Niewątpliwie teren osiedla im. A. Mickiewicza pozwala na codzienne obcowanie z przyrodą.

Budowę os. Im. A. Mickiewicza zamyka oddanie do użytku wieżowców przy ul. K. Wallenroda 2b, 2c w 1971 r. i 1970 r. przy ul. K. Wallenroda 2 d, wybudowanych już w oszczędnościowej technologii wielkiej płyty. Tak się wtedy wydawało, ale?

Podjęto decyzję o likwidacji budynków nie funkcjonującego już zaplecza technicznego LSM (kotłownia, budynki gospodarcze i magazyny) przy ul. Świtezianki i ul. Wileńskiej, których dalsze utrzymywanie ze względu na pogarszający się stan techniczny i mimo dochodów z ich najmu, generowało tylko koszty. Odzyskany teren przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. I tak w 2011 roku zakończono budowę 5 budynków w nowoczesnej technologii, z centralna ciepłą wodą i dźwigami osobowymi, z wielostanowiskowymi podziemnymi parkingami dla samochodów osobowych, z kolorowymi placami zabaw i z nowym kompleksowo wyposażonym budynkiem Administracji Osiedla. Budowa była finansowana ze środków własnych przyszłych właścicieli mieszkań. Własność Spółdzielni stanowią: budynek Administracji Osiedla i lokale usługowe w budynku przy ul. Wileńskiej 2 F. Inwestycja ta stanowi  dziś wizytówkę LSM przy wjeździe z ul. Głębokiej w ul. Wileńską.

Zasoby osiedla poddawane są sukcesywnej konserwacji i wszelkiego rodzaju pracom remontowym między innymi: wymianie nawierzchni alejek pieszo-jezdnych, modernizacji altan śmietnikowych, rewitalizacji terenów zielonych, placów i skwerków do wypoczynku, wykonaniu kolorowych, bajkowych murali ściennych, rewitalizacji Centralnego Placu Osiedlowego z modernizacją fontanny włącznie, wyposażeniu zacisznego miejsca w urządzenia do fitnessu, w wyposażeniu placu zabaw w „niecodzienne” urządzenia zabawowe.

W realizacji tych planów Zarząd i Administracja Osiedla skutecznie współpracuje z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL JP II. W konkursie „DOM 2016” o Kryształową Cegłę, Kapituła Konkursu przyznała, za rewitalizację Centralnego Placu Osiedlowego w os. im. A. Mickiewicza, Nagrodę Specjalną w kategorii Przestrzenie Publiczne – Podwórka i Skwery.

Osiedlem tym od początku do dnia dzisiejszego zarządzali kierownicy: Władysław Kmieć, Ryszard Muszelski, Halina Muszyńska, Marianna Zygo, Urszula Ćwiklińska, Kazimierz Stawski, Zbigniew Bobrzyk, Wojciech Bojarczuk, Krzysztof Andrysiuk, Zbigniew Wiszniewski, Henryk Dąbrowski, Marcin Kuraś obecnie funkcję tę pełni Krzysztof Rymar.

Stan zasobów os. im. Adama Mickiewicza:

 • 24,34 ha gruntów, z czego ponad 50% to tereny zielone, skwery, place zabaw,
 • 58 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym 9 budynków wysokich, to 195 klatek schodowych
 • 3107 mieszkań,
 • 376 garaży i miejsc postojowych w garażach podziemnych wielostanowiskowych,
 • i 33 dźwigi osobowe

W osiedlu wyodrębniono, zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r., 11 nieruchomości mieszkaniowych, 2 nieruchomości zespołów garażowych, 1 nieruchomość mienie spółdzielcze i 2 nieruchomości z pawilonami wolnostojącymi.

Nieruchomości mieszkalne w osiedlu im.  Adama Mickiewicza L S M  w  Lublinie:

 • Nieruchomość nr 1 – Grażyny 1 ,3, 5; Rymwida 4, 6, 8
 • Nieruchomość nr 2 – Grażyny 2, 4, 6, 8; Wallenroda 5, 7, 9, 11
 • Nieruchomość nr 3 – Grażyny 12, 14, 16, 18
 • Nieruchomość nr 4 – Grażyny 21, 23, 25, 27, 29
 • Nieruchomość nr 5 – Grażyny  20; Wajdeloty 4, 6
 • Nieruchomość nr 6 – Grażyny 9, 11, 13, 15, 17; P. Tadeusza 2, 4, 8, 10, 12
 • Nieruchomość nr 7 – K. Wallenroda 2, 2B, 2C, 2D
 • Nieruchomość nr 8 – Wajdeloty 3, 5, 7, 9, 11; Wileńska 8, 10
 • Nieruchomość nr 9 – K. Wallenroda 6, 8; Wajdeloty 10
 • Nieruchomość nr 10 – Wajdeloty 14, 16, 18, 20
 • Nieruchomość nr 16 – Wileńska 2A, 2B, 2D, 2E, 2F

 

Galeria