Komunikaty Rady Nadzorczej


Protokoły i Uchwały Rady Nadzorczej dostępne są po zalogowaniu do systemu S_Net +, w zakładce „dokumenty”


Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok


Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok


Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok


Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok


Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok