1. Adm. Os. im. A. Mickiewicza
Kierownik – mgr inż. Krzysztof Rymar
Z-ca Kierownika – mgr Katarzyna Sadurska-Radko
Adres – Wileńska 2, 20-603 Lublin
Kontakt – 81 743-41-72, 81 743-49-14
e-mail: 

2. Adm. Os. im. J. Słowackiego i Os. im. Z. Krasińskiego
Kierownik – Adam Kozioł
Adres – Skierki 10, 20-601 Lublin
Kontakt – 81 743-41-85, 81 525-66-31
e-mail: 
Z-ca Kierownika – mgr Aneta Baczyńska-Dobosz
Adres – Skierki 10, 20-601 Lublin
Kontakt – 81 743-43-50, 81 524-51-86
e-mail:

3. Adm. Os. im. H. Sienkiewicza i Os. im. M. Konopnickiej
Kierownik – mgr Małgorzata Mącik
Adres – Juranda 8, 20-629 Lublin
Kontakt – 81 528-01-91, tel./fax 81 528-06-53
e-mail: 
Z-ca Kierownika – Iwona Derczyk
Adres – Juranda 8, 20-629 Lublin
Kontakt – 509 845 305, 573 104 941
e-mail:

4. Adm. Os. Piastowskie i Os. im. B. Prusa
Kierownik – inż. Krzysztof Wójtowicz
Adres – Rzeckiego 21, 20-637 Lublin
Kontakt – 81 528-01-92, 81 525-65-20
e-mail:
Z-ca Kierownika – Elżbieta Niewińska
Adres – Rzeckiego 21, 20-637 Lublin
Kontakt – 81 528-03-83, 81 743-48-62
e-mail: