Niniejsza Polityka prywatności związana jest z plikami  cookies i dotyczy strony internetowej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubinie. Polityka jest zgodna z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 • Administratorem danych jest Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Lublinie przy ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, KRS: 0000199984, e-mail: , tel: 81 525 14 18
 • Cookies są danymi informatycznymi. W szczególności są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze strony internetowej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia wykorzystuje na swojej stronie dwa rodzaje plików cookies tj. cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu, którego używa się do przeglądania strony LSM i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są następnie trwale usuwane z pamięci urządzenia. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu służącym do przeglądania strony LSM i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia osoby odwiedzającej stronę.
 • Mechanizm plików cookies nie pozwala na pozyskiwanie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia osoby odwiedzającej stronę LSM, bądź danych pozwalających na identyfikację danego użytkownika.
 • Pliki cookies wykorzystywane są do optymalizacji korzystania ze strony LSM, usprawnienia jej funkcjonowania, prowadzenia anonimowych statystyk oraz analizowania treści itp.
 • W każdej chwili zgoda na korzystanie z obsługi plików cookies może zostać odwołana poprzez zmianę w ustawienia przeglądarki i wyłączenie ich automatycznej obsługi. Zmiany w ustawie opisane są w działach „Pomoc” na stronie internetowej danej przeglądarki.
 • Pliki cookies mogą zostać usunięte ręcznie przez użytkownika przy pomocy dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.
 • Wyłączenie możliwości obsługi plików cookies może mieć wpływ na poprawne działanie strony internetowej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

Klauzula informacyjna administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych jest: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Lublinie, ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, KRS: 0000199984, tel.: 81 525 14 18, fax: 81 524 32 23, e-mail: .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą mailową pod adresem:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
  •  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny,
  • Statutu Spółdzielni.
 5. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, jedynie w sytuacji, gdy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Każdy ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.