Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
Potwierdzenie stanu konta – mieszkanie
Potwierdzenie stanu konta – garaż
Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących lokal mieszkalny
Prośba o wydanie zaświadczenia o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
Wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku
Wniosek o otwarcie testamentu i stwierdzenie nabycia praw do spadku
Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu (art.17)
Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu (art. 12)
Wniosek potwierdzający spłatę zobowiązań finansowych w związku z ubieganiem się o ustanowienie odrębnej własności
Pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Pełnomocnictwo do reprezentowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Sprzątanie klatek schodowych – ankieta