Wytwarzanie prądu elektrycznego w LSM

 

Cel Projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego LSM poprzez pozyskanie, wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

W ramach projektu przewiduje się wyposażenie budynku przy ul. Rzeckiego 21 w Lublinie w instalację fotowoltaiczną (montaż około 74 paneli).

Cele główne Projektu

  1. Obniżenie poziomu zużycia energii elektrycznej z dotychczasowych źródeł; obniżenia kosztów dot. zużycia energii elektrycznej;
  2. Uzyskanie niezależności w zakresie pozyskania energii elektrycznej;
  3. Zwiększenie świadomości członków spółdzielni w zakresie konieczności podejmowania działań proekologicznych w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Efekty realizacji Projektu

  1. Wskaźniki produktu
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE;
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
  1. Wskaźniki rezultatu
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE;
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych;
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE.

Wartość Projektu:    131 851,24 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:     58 957,87 PLN