Komunikat

Szanowni Państwo Otrzymali Państwo anonimowe ulotki, które informują, iż wprowadzony system rozliczania ciepłej wody jest bezzasadny i podwyższający koszty ciepłej wody. Jest …