Komunikat

Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje, iż na platformie S-Net+ w zakładce „dokumenty” będą sukcesywnie zamieszczane protokoły z posiedzeń Zarządu. Osoby, które skorzystały już …

Informacja

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196)