RADA NADZORCZA


SKŁAD PREZYDIUM I KOMISJI PROBLEMOWYCH
RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Prezydium Rady Nadzorczej
1. LESZEK WROŃSKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. RYSZARD JAŃSKI – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. JOANNA RACHAŃCZYK – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. ŁUKASZ SIEPKOWSKI – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. JERZY MAZUREK – Przewodniczący Komisji Gospodarczej
6. KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA-MRÓZ – Przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Samorządowej

Komisja Rewizyjna
1. ŁUKASZ SIEPKOWSKI – Przewodniczący Komisji
2. PIOTR MARCHLEWSKI – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. DANUTA RÓŻYCKA
4. MAŁGORZATA JAROSZEWSKA
5. STANISŁAW LISOWIEC
6. BOŻENA SIEBIESIEWICZ
7. MARCIN POLAŃSKI

Komisja Gospodarcza
1. JERZY MAZUREK – Przewodniczący Komisji
2. ALEKSANDRA KRÓL-GRABCZAK – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. STANISŁAW WÓJCIK
4. IZABELA SKRZYMOWSKA
5. MICHAŁ SZTAJER
6. EUGENIUSZ PIETRZAK

Komisja Organizacyjno-Samorządowa
1. KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA-MRÓZ – Przewodnicząca Komisji
2. RADOSŁAW JASIŃSKI – Z-ca Przewodniczącej Komisji
3. AGNIESZKA FABIAN