RADA NADZORCZA


SKŁAD PREZYDIUM I KOMISJI PROBLEMOWYCH
RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Prezydium Rady Nadzorczej
1. KRZYSZTOF BARANOWSKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. MAŁGORZATA GNYP – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. ZOFIA PIKIEWICZ – Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna
1. JANUSZ GRZELAK – Przewodniczący Komisji
2. MAŁGORZATA GNYP
3. KRZYSZTOF MICHALAK
4. JADWIGA CĄBRZYŃSKA – Sekretarz
5. ZOFIA JANOWSKA

Komisja Gospodarcza
1. ANDRZEJ POLAKOWSKI – Przewodniczący Komisji
2. KRZYSZTOF BARANOWSKI
3. ADAM OSIŃSKI
4. JAN KUREK
5. ZOFIA PIKIEWICZ – Sekretarz

Komisja Organizacyjno- Samorządowa
1. MARIA ŻUREK – Przewodnicząca Komisji
2. MARIA KOZIOŁ
3. MIECZYSŁAW ZABŁOCKI – Zastępca Przewodniczącego
4. EWA KASIBORSKA – Sekretarz
5. STANISŁAW NOWICKI
6. JANUSZ SOSNOWSKI