RADA NADZORCZA


SKŁAD PREZYDIUM I KOMISJI PROBLEMOWYCH
RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Prezydium Rady Nadzorczej
1. LESZEK WROŃSKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. RYSZARD JAŃSKI – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. JOANNA RACHAŃCZYK – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. ŁUKASZ SIEPKOWSKI – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. ALEKSANDRA KRÓL – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej
6. KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA- MRÓZ – Przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Samorządowej

Komisja Rewizyjna
1. ŁUKASZ SIEPKOWSKI – Przewodniczący Komisji
2. DANUTA RÓŻYCKA
3. MAŁGORZATA JAROSZEWSKA
4. STANISŁAW LISOWIEC
5. BOŻENA SIEBIESIEWICZ
6. PIOTR MARCHLEWSKI
7. MARCIN POLAŃSKI

Komisja Gospodarcza
1. ALEKSANDRA KRÓL – Przewodnicząca Komisji
2. STANISŁAW WÓJCIK
3. IZABELA SKRZYMOWSKA
4. MICHAŁ SZTAJER
5. MACIEJ KLIMEK
6. EUGENIUSZ PIETRZAK
7. JERZY MAZUREK

Komisja Organizacyjno-Samorządowa
1. KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA-MRÓZ – Przewodnicząca Komisji
2. AGNIESZKA FABIAN
3. RADOSŁAW JASIŃSKI
4. EWA KOZIOŁ