Aktualności

Projekty planów remontów

Projekt planu remontów na rok 2020 – Osiedle im J. Słowackiego

 

Roboty dociepleniowe

 • Docieplenie ściany wschodniej wraz z kapitalnym remontem balkonów i dachu  w budynku Balladyny 12 V segment.
 • Docieplenie plastykówki  w budynku  Balladyny 2.

Remont Balkonów

 • Balladyny 2    – 6 szt.
 • Skierki 1         – 4 szt.
 • Wileńska 11   – 4 szt.

 Roboty elektryczne

 • Balladyny 2 / I kl. schodowa    –  Wymiana tablic.
 • Balladyny 12 I kl. schodowa    –  Wymiana tablic.
 • Skierki 1 / XVII, XII schodowa   –  Wymiana tablic.

Roboty wodno- kanalizacyjne

 • Zana 10  –  Wymiana instalacji wodociągowej II strefy.
 • Wileńska 7  –  Remont poziomu wodnego I strefy.
 • Wileńska 15  –  Remont poziomu wodnego I strefy.
 • Zana 10, Zana 12, Wileńska 11, Wileńska 7  –  wymiana  parapetów, mycie wnęk, zabezpieczenie siatką, kontynuacja robót.
 • Remont nawierzchni Wileńska 9 – 13 garaże  –  przekładka trylinki   30 m².
 • Remont murku oporowego Wileńska 9-13  garaże 45m².
 • Remont nawierzchni Balladyny 1-1E garaże przekładka trylinki 30m².
 • Remont nawierzchni   Balladyny 3,5-5C garaże przekładka trylinki 30m².

Do wynajęcia

Kontakt i telefony alarmowe

Osiedle im. J. Słowackiego
Kierownik – mgr inż. Andrzej Kot

Z-ca Kierownika – mgr inż. Krzysztof Rymar
Adres – Skierki 10, 20-601 Lublin
Kontakt – 81 743-41-85, 81 525-66-31
e-mail: adm.slowackiego@spoldzielnialsm.pl

Godziny otwarcia administracji:
Poniedziałek, wtorek, środa:
7.00 – 15.00
Czwartek: 7.00 – 17.00
Piątek: 7.00 – 13.00

 

Telefony alarmowe:

POGOTOWIA:Ratunkowe999
Policyjne997
Straż pożarna998
Gazowe992
Cieplne LPEC993
Wodociągowe994
Energetyczne991
Straż Miejska986
Pogotowie instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, elektryczne)81 307-06-16; 536 504 502
Pogotowie dźwigowewedług oznakowań na dźwigach
Pogotowie domofonowe535 544 529
Centrum Zgłoszeń LPEC (w godz. 7ºº-18ºº)327 788 988
IV KOMISARIAT POLICJI – ul. Zana 4547 811-48-00
DZIELNICOWY OSIEDLA81 535-48-23
695-021-756 – kom.

O osiedlu

Osiedle im. J. Słowackiego zostało zbudowane w latach 1965-1970 jako drugie z kolei osiedle LSM, położone na wzgórzu na zachód od osiedla im. A. Mickiewicza. Gdy budowano pierwsze bloki przy ul. Balladyny wokoło jeszcze rosły i kwitły sady, a w nich czereśnie, jabłonie, grusze – niektóre przetrwały do dziś. Osiedle zostało zaprojektowane przez arch. Oskara Hansena. Na powierzchni 17ha zlokalizował 5 zespołów budynków mieszkalnych: czteropiętrowe bloki przy ul. Balladyny i Skierki oraz po 3 budynki 11-kondygnacyjne przy ul. Wileńskiej i T. Zana. Łącznie 18 budynków (ok. 2.000 mieszkań). Na obrzeżach wkomponowano szkołę podstawową, przedszkole, żłobek, ośrodek zdrowia oraz zespół usługowo-handlowy z pasażem i placem targowym. Młodzieżowy Dom Kultury będący filią MDK z siedzibą przy ul. Grodzkiej działał w osiedlu do 1999 r. Po przekazaniu przez Zarząd Miasta tego obiektu i terenu Kurii Metropolitalnej adaptowano budynek na tymczasową kaplicę, obecnie w tym miejscu został wybudowany kościół  pw. Bł. Piotra Jerzego Frassatiego. W 1999 r. na centralnym skwerze wzniesiono pomnik patrona osiedla. Tu znajduje się sieć obiektów handlowo-usługowych o łącznej powierzchni 4.800 m2 tj. sklepy spożywcze, przemysłowe, kosmetyczne, apteki, bar, restauracja, zakłady fryzjerskie, pralnia, kwiaciarnia i targ owocowo-warzywny. Na obrzeżach zlokalizowano 302 garaże. Osiedle im. J. Słowackiego budowane było systemem oszczędnościowym i mimo, że nie ma obszernych, nowoczesnych mieszkań – zdobi je bogata zieleń (10 ha), zaś dzięki mieszkańcom należy do najbardziej ukwieconych w dzielnicy i Lublinie.

Pomnik Juliusza Słowackiego w Lublinie – wybudowany w 1999 r. wg projektu artysty rzeźbiarza Kazimierza Stasza

W  roku 1999  na centralnym skwerze osiedla wzniesiono pomnik patrona osiedla. Termin odsłonięcia przypadł na 04 września 1999 r., dokładnie w 190 rocznicę urodzin poety. Przedstawia popiersie poety, zapatrzonego w dal i oddającego się sile wiatru, wiatru nadziei. Popiersie posadowione jest na cokole podpartym dwoma balastami. Inskrypcje na bocznych balastach zawierają fragmenty proroczego wiersza o słowiańskim papieżu i „Testamentu mojego”. Powstał spontanicznie, można by rzecz społecznie, wysiłkiem oddanych sprawie ludzi. Inicjatorem budowy pomnika był Bolesław Banicki, mieszkaniec osiedla i wieloletni członek organów samorządowych Lubelskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej. On też został Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Projekt, dokumentację i rzeźbę odlewu popiersia wykonał artysta rzeźbiarz – Kazimierz Stasz, mieszkaniec osiedla im. J. Słowackiego. Wielu mieszkańców Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, organizacji i firm lubelskich wykupiło na wsparcie jego budowy okolicznościowe cegiełki. Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika powierzył pomnik Wieszcza pod opiekę uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublinie, noszącej jego imię. Rokrocznie na rozpoczęcie roku szkolnego uczniowie składają uroczyście na stopniach pomnika kwiaty. W 1999 r. był to jedyny we wschodniej i środkowej Polsce pomnik  Juliusza Słowackiego. Odwiedzany jest przez mieszkańców Lublina oraz przez zwiedzających Lublin.

Wieloletnim kierownikiem administracji osiedla był Tadeusz Kliszcz, Jerzy Wójcicki, a obecnie funkcję tę pełni Andrzej Kot.

Osiedle im. J. Słowackiego  zostało podzielone na 5 nieruchomości mieszkaniowych  i  3 nieruchomości garażowe.

Nieruchomości mieszkaniowe:

 • Nieruchomość  nr 1 – Balladyny 2, 4, 6, 8
 • Nieruchomość  nr 2 – Balladyny 12, 16, 18, 20
 • Nieruchomość  nr 3 – Zana 8, 10, 12
 • Nieruchomość  nr 4 – Skierki 1, 3, 5, 7
 • Nieruchomość  nr 5 – Wileńska 7, 11, 15

Nieruchomości garażowe:

 • Nieruchomość  nr 6 – Wileńska 9, 13
 • Nieruchomość  nr 7 – Balladyny 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e
 • Nieruchomość  nr 8 – Balladyny 3, 5, 5a, 5b, 5c

 

Galeria