Aktualności

Projekty planów remontów

Plan remontów na rok 2024 – Administracja nr 2 Osiedle im. J. Słowackiego

Plany remontowe na 2024r. dla Administracji nr 2 obejmują konieczne do przeprowadzenia prace wynikające ze stanu technicznego budynków i instalacji (ocena na podstawie rocznych przeglądów technicznych), z uwzględnieniem możliwości finansowania prac ze środków zgromadzonych na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości. Główne zamierzenia inwestycyjne obejmują odpowiednio:

Nieruchomość I

 • Balladyny 2 – Naprawa nawierzchni schodów w 2 prześwicie
 • Balladyny 2 – Remont balkonu
 • Balladyny 4 – Docieplenie stropodachu oraz nowe pokrycie
 • Balladyny 8 – Remont balkonu

Nieruchomość II

 • Balladyny 12 – Remont balkonów
 • Balladyny 12 – Remont chodnika pomiędzy 1 a 2 prześwitem

Nieruchomość III

 • Zana 12 – Remont balkonów
 • Zana 8 – Remont balkonów
 • Zana 8 – Naprawa komina (podwyższenie i ocieplenie)

Nieruchomość IV

 • Skierki 5 – Naprawa zewnętrznego biegu schodowego do klatki 2
 • Skierki 1 – Remont balkonów (1 segment, do pierwszego prześwitu)

Nieruchomość V

 • Wileńska 7 – Remont balkonów
 • Wileńska 11 – Remont balkonów
 • Wileńska 15 – Remont balkonów

Nieruchomość VII

 • Balladyny 1 – Roboty elektryczne wymiana tablic/wymiana WLZ

Do wynajęcia

Kontakt i telefony alarmowe

Osiedle im. J. Słowackiego
Kierownik –
Adam Kozioł
Z-ca Kierownika – mgr Aneta Baczyńska-Dobosz
Adres – Skierki 10, 20-601 Lublin
Kontakt – 81 743-41-85, 81 525-66-31
e-mail:

Godziny otwarcia administracji:
Poniedziałek, wtorek, środa:
7.00 – 15.00
Czwartek: 7.00 – 17.00
Piątek: 7.00 – 13.00

 

Telefony alarmowe:

POGOTOWIA:Ratunkowe999
Policyjne997
Straż pożarna998
Gazowe992
Cieplne LPEC993
Wodociągowe994
Energetyczne991
Straż Miejska986
Pogotowie instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, elektryczne)81 307-06-16; 536 504 502
Pogotowie dźwigowewedług oznakowań na dźwigach
Pogotowie domofonowe535 544 529
Centrum Zgłoszeń LPEC (w godz. 7ºº-18ºº)327 788 988
IV KOMISARIAT POLICJI – ul. Zana 4547 811-48-00
DZIELNICOWY OSIEDLA81 535-48-23
695-021-756 – kom.

O osiedlu

Osiedle im. J. Słowackiego zostało zbudowane w latach 1965-1970 jako drugie z kolei osiedle LSM, położone na wzgórzu na zachód od osiedla im. A. Mickiewicza. Gdy budowano pierwsze bloki przy ul. Balladyny wokoło jeszcze rosły i kwitły sady, a w nich czereśnie, jabłonie, grusze – niektóre przetrwały do dziś. Osiedle zostało zaprojektowane przez arch. Oskara Hansena. Na powierzchni 17ha zlokalizował 5 zespołów budynków mieszkalnych: czteropiętrowe bloki przy ul. Balladyny i Skierki oraz po 3 budynki 11-kondygnacyjne przy ul. Wileńskiej i T. Zana. Łącznie 18 budynków (ok. 2.000 mieszkań). Na obrzeżach wkomponowano szkołę podstawową, przedszkole, żłobek, ośrodek zdrowia oraz zespół usługowo-handlowy z pasażem i placem targowym. Młodzieżowy Dom Kultury będący filią MDK z siedzibą przy ul. Grodzkiej działał w osiedlu do 1999 r. Po przekazaniu przez Zarząd Miasta tego obiektu i terenu Kurii Metropolitalnej adaptowano budynek na tymczasową kaplicę, obecnie w tym miejscu został wybudowany kościół  pw. Bł. Piotra Jerzego Frassatiego. W 1999 r. na centralnym skwerze wzniesiono pomnik patrona osiedla. Tu znajduje się sieć obiektów handlowo-usługowych o łącznej powierzchni 4.800 m2 tj. sklepy spożywcze, przemysłowe, kosmetyczne, apteki, bar, restauracja, zakłady fryzjerskie, pralnia, kwiaciarnia i targ owocowo-warzywny. Na obrzeżach zlokalizowano 302 garaże. Osiedle im. J. Słowackiego budowane było systemem oszczędnościowym i mimo, że nie ma obszernych, nowoczesnych mieszkań – zdobi je bogata zieleń (10 ha), zaś dzięki mieszkańcom należy do najbardziej ukwieconych w dzielnicy i Lublinie.

Pomnik Juliusza Słowackiego w Lublinie – wybudowany w 1999 r. wg projektu artysty rzeźbiarza Kazimierza Stasza

W  roku 1999  na centralnym skwerze osiedla wzniesiono pomnik patrona osiedla. Termin odsłonięcia przypadł na 04 września 1999 r., dokładnie w 190 rocznicę urodzin poety. Przedstawia popiersie poety, zapatrzonego w dal i oddającego się sile wiatru, wiatru nadziei. Popiersie posadowione jest na cokole podpartym dwoma balastami. Inskrypcje na bocznych balastach zawierają fragmenty proroczego wiersza o słowiańskim papieżu i „Testamentu mojego”. Powstał spontanicznie, można by rzecz społecznie, wysiłkiem oddanych sprawie ludzi. Inicjatorem budowy pomnika był Bolesław Banicki, mieszkaniec osiedla i wieloletni członek organów samorządowych Lubelskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej. On też został Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Projekt, dokumentację i rzeźbę odlewu popiersia wykonał artysta rzeźbiarz – Kazimierz Stasz, mieszkaniec osiedla im. J. Słowackiego. Wielu mieszkańców Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, organizacji i firm lubelskich wykupiło na wsparcie jego budowy okolicznościowe cegiełki. Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika powierzył pomnik Wieszcza pod opiekę uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublinie, noszącej jego imię. Rokrocznie na rozpoczęcie roku szkolnego uczniowie składają uroczyście na stopniach pomnika kwiaty. W 1999 r. był to jedyny we wschodniej i środkowej Polsce pomnik  Juliusza Słowackiego. Odwiedzany jest przez mieszkańców Lublina oraz przez zwiedzających Lublin.

Osiedle im. J. Słowackiego  zostało podzielone na 5 nieruchomości mieszkaniowych  i  3 nieruchomości garażowe.

Nieruchomości mieszkaniowe:

 • Nieruchomość  nr 1 – Balladyny 2, 4, 6, 8
 • Nieruchomość  nr 2 – Balladyny 12, 16, 18, 20
 • Nieruchomość  nr 3 – Zana 8, 10, 12
 • Nieruchomość  nr 4 – Skierki 1, 3, 5, 7
 • Nieruchomość  nr 5 – Wileńska 7, 11, 15

Nieruchomości garażowe:

 • Nieruchomość  nr 6 – Wileńska 9, 13
 • Nieruchomość  nr 7 – Balladyny 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e
 • Nieruchomość  nr 8 – Balladyny 3, 5, 5a, 5b, 5c

 

Galeria