Administracja Osiedla im. J. Słowackiego LSM zawiadamia, że prowadzone będą okresowe roczne kontrole przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz roczne przeglądy instalacji gazowej budynków:

ul. Zana 8

13.05.2024 – lokale od nr. 121 do 61

14.05.2024 – lokale od nr. 60 do 1

ul. Zana 10

15.05.2024 – lokale od nr. 121 do 61

16.05.2024 – lokale od nr. 60 do 1

ul. Zana 12

20.05.2024 – lokale od nr. 121 do 61

21.05.2024 – lokale od nr. 60 do 1

Przeglądy odbywają się od godz. 9.00 oraz od godz. 17.00

Przeglądów dokonuje firma:

Usługi kominiarsko – gazownicze Dariusz Cyprysiak tel. 887 770 051