ZARZĄD LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ


Prezes Zarządu
mgr Andrzej Mazurek
tel. 81 525-14-18 – sekretariat
e-mail: info@spoldzielnialsm.pl

Członek Zarządu Z-ca Prezesa d/s Eksploatacji
mgr inż. Jacek Goździk
tel. 81 525-14-18 – sekretariat
e-mail: info@spoldzielnialsm.pl

Członek Zarządu Z-ca Prezesa d/s Technicznych
inż. Marian Gągola
tel. 81 525-14-18 – sekretariat
e-mail: info@spoldzielnialsm.pl