ZARZĄD LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ


Prezes Zarządu
mgr Andrzej Mazurek
tel. 81 525-14-18 – sekretariat
e-mail:

Członek Zarządu Z-ca Prezesa d/s Eksploatacji
mgr Marcin Kuraś
tel. 81 525-14-18 – sekretariat
e-mail:

Członek Zarządu Z-ca Prezesa d/s Technicznych
mgr inż. Andrzej Kot
tel. 81 525-14-18 – sekretariat
e-mail: