Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa

od 1957 roku
Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ogłoszenie o przetargu
ZAMAWIAJĄCY Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa Rzeckiego 21 20-637 Lublin Tel. 81 525-14-18 www.spoldzielnialsm.pl e-mail: info@spoldzielnialsm.pl PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wykonanie robót remontowo-budowlanych w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w...
Czytaj dalej "Ogłoszenie o przetargu"
Ogłoszenie o przetargu
ZAMAWIAJĄCY Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa Rzeckiego 21 20-637 Lublin Tel. 81 525-14-18 www.spoldzielnialsm.pl e-mail: info@spoldzielnialsm.pl PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wykonanie robót modernizacyjno-remontowych, związanych z realizacją projektu: „Zwiększenie dostępności...
Czytaj dalej "Ogłoszenie o przetargu"
Komunikat
Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dziękuje wszystkim Członkom Spółdzielni, którzy aktywnie uczestniczyli w podjęciu na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 30...
Czytaj dalej "Komunikat"
Apel do Mieszkańców
Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z apelem do swoich mieszkańców o zachowanie czujności w związku z pojawieniem się fałszywego komunikatu, którego Spółdzielnia nie jest...
Czytaj dalej "Apel do Mieszkańców"
Walne Zgromadzenie 2021
Zawiadomienie dotyczące podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie w dniu 30 listopada 2021 r.
Czytaj dalej "Walne Zgromadzenie 2021"