Rada Nadzorcza LSM informuje, iż podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w konkursie na stanowisko członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie.

Oferty należy składać w godzinach pracy Spółdzielni w sekretariacie Zarządu ul. I. Rzeckiego 21 w zamkniętej kopercie z napisem „Rada Nadzorcza LSM” do dnia 11 czerwca 2021 r.