OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMAWIAJĄCY Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Rzeckiego 21 20-637 Lublin Tel. 81 525-14-18 www.spoldzielnialsm.pl e-mail: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wymiana wodomierzy w zasobach Lubelskiej …