Ogłoszenie o przetargu

ZAMAWIAJĄCY Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa Rzeckiego 21 20-637 Lublin Tel. 81 525-14-18 www.spoldzielnialsm.pl e-mail: info@spoldzielnialsm.pl PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wykonanie robót modernizacyjno-remontowych, związanych …

Komunikat

Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dziękuje wszystkim Członkom Spółdzielni, którzy aktywnie uczestniczyli w podjęciu na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 30 …

Apel do Mieszkańców

Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z apelem do swoich mieszkańców o zachowanie czujności w związku z pojawieniem się fałszywego komunikatu, którego Spółdzielnia nie jest autorem:   …