Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z apelem do swoich mieszkańców o zachowanie czujności w związku z pojawieniem się fałszywego komunikatu, którego Spółdzielnia nie jest autorem:

 

 

 

Niniejszym informujemy, iż o terminach przeglądów przeprowadzanych przez Spółdzielnię i z jej upoważnienia, będą Państwo na bieżąco informowani komunikatami potwierdzonymi pieczęcią swoich Administracji Osiedla wywieszonymi na tablicach ogłoszeń.