Aktualności

Projekty planów remontów

Plan remontów na rok 2023 – Administracja nr 4 Osiedle Piastowskie

W wyniku  przeglądu technicznego budynków mieszkalnych w osiedlu im. Piastowskie w planie remontów na 2023 r. uwzględniono następujące prace do przeprowadzenia w poszczególnych Nieruchomościach, w ramach środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym.

W Nieruchomości nr 1, która obejmuje budynki B. Śmiałego 6, 8, 12 i Gliniana 43, zaplanowano roboty drogowe przy budynku B. Śmiałego 6 i 8 w ilości 40m2, które dotyczą wymiany kostki brukowej oraz remont opaski i wejść do wszystkich budynków w tej nieruchomości, remont 3 balkonów w budynkach B. Śmiałego 6, 8 i 12 oraz 2 balkonów tzw. nerek w budynkach B. Śmiałego 8 i 12. Zaplanowaliśmy także do wykonania roboty elektryczne dotyczące wymiany oświetlenia na klatce schodowej na energooszczędne LED.

W Nieruchomości nr 2, która obejmuje budynki B. Chrobrego 24 i K. Wielkiego 13 na 2023 r. zaplanowano wymianę okienek piwnicznych po 10 szt. w każdym budynku, ponadto wymianę drzwi wejściowych do piwnic oraz remont nasad kominowych w budynku K. Wielkiego 13.

W Nieruchomości nr 4,  która obejmuje budynki B. Chrobrego 20 i K. Wielkiego 9 zaplanowano remont nasad kominowych w budynku K. Wielkiego 9.

W Nieruchomości nr 6, do której należą budynki B. Chrobrego 8, 10, 12 i 16  oraz K. Wielkiego 1, 3 i B. Śmiałego 3, 5, 7 zaplanowaliśmy przeprowadzenie robót elektrycznych dotyczących wymiany WLZ (Wewnętrzna Linia Zasilająca) w budynku K. Wielkiego 1.

W Nieruchomości nr 7, do której należą budynki B. Chrobrego 2 i 4 zaplanowano remont 22 szt. balkonów w budynku B. Chrobrego 2.

W  Nieruchomości nr 8, która obejmuje budynek Mieszka I zaplanowano przeprowadzenie prac elektrycznych dotyczących wymiany oświetlenia na klatce schodowej na energooszczędne LED.

W Nieruchomości nr 9, jest to budynek K. Wielkiego 5 planujemy wymianę okienek piwnicznych w ilości 13 szt. oraz  roboty elektryczne, które obejmą wymianę oświetlenia na klatce schodowej na nowoczesne, energooszczędne lampy LED.

W niektórych budynkach ze względu na kumulację środków  finansowych na kontach poszczególnych Nieruchomości pewne prace zostaną wykonane w terminie późniejszym ponieważ wymagają dużych nakładów finansowych. Dotyczy to takich prac jak docieplenie ścian szczytowych budynków i stropodachów, wymiany dźwigów osobowych. Chodzi tu o Nieruchomości nr 3, 4, 5, 6 oraz 8.

Jednocześnie chcemy nadmienić, że ze względu na rosnące ceny materiałów budowlanych i stale wzrastające koszty robót, niektóre z zaplanowanych prac mogą zostać zrealizowane w terminie późniejszym.

Do wynajęcia

Kontakt i telefony alarmowe

Osiedle Piastowskie
Kierownik – inż. Krzysztof Wójtowicz
Z-ca Kierownika – Elżbieta Niewińska
Adres – B. Śmiałego 4, 20-611 Lublin
Kontakt – 81 528-01-92, 81 525-65-20
e-mail:

Godziny otwarcia administracji:
Poniedziałek, wtorek, środa:
7.00 – 15.00
Czwartek: 7.00 – 17.00
Piątek: 7.00 – 13.00

 

Telefony alarmowe:

POGOTOWIA:Ratunkowe999
Policyjne997
Straż pożarna998
Gazowe992
Cieplne LPEC993
Wodociągowe994
Energetyczne991
Straż Miejska986
Pogotowie instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, elektryczne)81 307-06-16; 536 504 502
Pogotowie dźwigowewedług oznakowań na dźwigach
Pogotowie domofonowe535 544 529
Centrum Zgłoszeń LPEC (w godz. 7ºº-18ºº)327 788 988
IV KOMISARIAT POLICJI – ul. Zana 4547 811-48-00
DZIELNICOWY OSIEDLA81 535-48-22
695-021-753 – kom.

O osiedlu

Wzniesione zostało jako trzecie (historyczne tym razem z nazwy) osiedle LSM w latach 1967-1972 według projektu architektów: Antoniego Hermana i Jerzego Kumelowskiego . Położone jest na jednym ze „Słonecznych Wzgórz” ponad ulicami Głęboką i Kazimierza Wielkiego. Jego zabudowę tworzy 30 niewysokich punktowców i kilka 11 piętrowych wieżowców. Sporo jest tu między blokami ładnie zagospodarowanej zieleni, a wśród niej placów zabaw dla dzieci, alejek i zakątków do spokojnego odpoczynku mieszkańców. Akcentem ubogacającym przestrzeń osiedla są rzeźby plenerowe z piaskowca, w ilości 40 sztuk, przedstawiające sceny z życia Piastów, wykonane na podstawie rysunków dzieci z osiedla, a będące pokłosiem Lubelskich Spotkań Plastycznych (1976-1979). Wykonali je Jadwiga Janus i Michał Leszczyński  pod kierunkiem wybitnej rzeźbiarki – Barbary Zbrożyny, która zainspirowała dzieci do stworzenia takich obrazów. W sąsiedztwie osiedla mamy jeszcze dwie instalacje przestrzenne powstałe podczas LSP. Są to: „Wzlot” autorstwa Ryszarda Lisa i Mariana Śwista oraz „Kompozycja” Lecha Kunki i Tadeusza Huszczo, nazwane przekornie przez mieszkańców LSM – „pomnikiem hydraulika”, chyba z racji rur użytych do stworzenia tej przestrzennej instalacji. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Administracja Osiedla dokonała gruntownej rewitalizacji centralnego placu Osiedla, łącznie z fontanną i terenami wokół niej,w oparciu o konkursowy projekt studentów Instytutu Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Plac ten otrzymał wyróżnienie w konkursie „ Dom 2014” o Kryształową Cegłę w kategorii – Przestrzeń publiczna ustępując jedynie realizacji Urzędu Miasta Dęblin. Na Osiedlu  do minimum ograniczone są wewnętrzne drogi jezdne, ciągi piesze zatem są bezpieczne i wygodne. Obiekty handlowe i usługi znajdują się na obrzeżach. Atrakcyjne dopełnienie stanowi „Globus” na stoku wzgórza, świetny teren dla sportów zimowych. Osiedle Piastowskie należy do tych miejsc, w których człowiek czuje się dobrze . Jest to jedno z  najbardziej lubianych przez mieszkańców LSM osiedli .

Osiedlem zarządzali kolejno: Antoni Wawer, Henryk Sobieścijański, Marek Muzyka, Jarosław Lizut, a aktualnie funkcję tę pełni Krzysztof Wójtowicz.

Stan zasobów os. Piastowskiego:

 • 10,71 ha powierzchni z czego połowa to tereny zielone
 • 30 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym 8 budynków wysokich
 • 1314 mieszkań
 • 258 garaży
 • 4 budynki handlowo – usługowe

Zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. w osiedlu wyodrębniono 9 nieruchomości mieszkaniowych oraz 5 nieruchomości garażowych. Nieruchomości mieszkaniowe:                                                                                                    

 • Nieruchomość Nr  1 B. Śmiałego 6, 8, 12 oraz Gliniana 43,
 • Nieruchomość Nr  2 – B. Chrobrego 24 i K. Wielkiego 13
 • Nieruchomość Nr  3 – B. Chrobrego 15, 17, L. Czarnego 5 i 7
 • Nieruchomość Nr  4 – B. Chrobrego 20 i K. Wielkiego 9
 • Nieruchomość Nr  5 – B. Chrobrego 1, 3, 5, 7 i 9
 • Nieruchomość Nr  6 – B. Chrobrego 8,10,12,16, K. Wielkiego 1, 3, B. Śmiałego 3, 5 i 7
 • Nieruchomość Nr  7 – B. Chrobrego 2 i B. Chrobrego 4
 • Nieruchomość Nr  8 – Mieszka I-go 1
 • Nieruchomość Nr  9 – K. Wielkiego 5

 Nieruchomości garażowe:

 • Nieruchomość Nr  10 – B. Śmiałego 2
 • Nieruchomość Nr  11 – K. Wielkiego 7
 • Nieruchomość Nr  12 – K. Wielkiego 11
 • Nieruchomość Nr  13 – L. Czarnego 9
 • Nieruchomość Nr  14 – L. Czarnego 13

 

Galeria