Aktualności

Projekty planów remontów

Projekt planu remontów na rok 2020 – Osiedle Piastowskie

W roku 2020 będziemy nadal prowadzić działania, mające na celu poprawę warunków zamieszkania w zasobach LSM:

 • Zamontujemy 2 kolejne dźwigi osobowe w budynkach przy ulicy B. Chrobrego 5 i B. Śmiałego 3, zgodnie z wynikami ankiety z maja 2018 r.
 • Wykonamy remont 55 balkonów w budynkach przy ul. B.Chrobrego 20 i K. Wielkiego 9.
 • Będziemy kontynuować wymianę nawierzchni na ciągach pieszo-jezdnych w rejonie robót modernizacyjnych prowadzonych przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 2019 roku.
 • Wykonamy remont 22 balkonów w budynku przy ul. K.Wielkiego 5.
 • Wykonamy legalizację wodomierzy z zamianą na radiowe w budynkach przy ul. B.Śmiałego 6, 8, 12 i Gliniana 43.
 • Wyremontujemy nawierzchnię alejek opaskę i wejście do budynku przy ul. B. Śmiałego 8.
 • Zmodernizujemy altany śmietnikowe przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Mieszka I 1 i B. Chrobrego 1.

 

Do wynajęcia

Kontakt i telefony alarmowe

Osiedle Piastowskie
Kierownik – inż. Krzysztof Wójtowicz
Z-ca Kierownika – mgr inż. Małgorzata Dziedzic
Adres – B. Śmiałego 4, 20-611 Lublin
Kontakt – 81 528-01-92, 81 525-65-20
e-mail: adm.piastowskie@spoldzielnialsm.pl

Godziny otwarcia administracji:
Poniedziałek, wtorek, środa:
7.00 – 15.00
Czwartek: 7.00 – 17.00
Piątek: 7.00 – 13.00

 

Telefony alarmowe:

POGOTOWIA:Ratunkowe999
Policyjne997
Straż pożarna998
Gazowe992
Cieplne LPEC993
Wodociągowe994
Energetyczne991
Straż Miejska986
Pogotowie instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, elektryczne)81 307-06-16; 536 504 502
Pogotowie dźwigowewedług oznakowań na dźwigach
Pogotowie domofonowe535 544 529
Centrum Zgłoszeń LPEC (w godz. 7ºº-18ºº)327 788 988
IV KOMISARIAT POLICJI – ul. Zana 4581 535-48-00
DZIELNICOWY OSIEDLA81 535-48-22
695-021-753 – kom.

O osiedlu

Wzniesione zostało jako trzecie (historyczne tym razem z nazwy) osiedle LSM w latach 1967-1972 według projektu architektów: Antoniego Hermana i Jerzego Kumelowskiego . Położone jest na jednym ze „Słonecznych Wzgórz” ponad ulicami Głęboką i Kazimierza Wielkiego. Jego zabudowę tworzy 30 niewysokich punktowców i kilka 11 piętrowych wieżowców. Sporo jest tu między blokami ładnie zagospodarowanej zieleni, a wśród niej placów zabaw dla dzieci, alejek i zakątków do spokojnego odpoczynku mieszkańców. Akcentem ubogacającym przestrzeń osiedla są rzeźby plenerowe z piaskowca, w ilości 40 sztuk, przedstawiające sceny z życia Piastów, wykonane na podstawie rysunków dzieci z osiedla, a będące pokłosiem Lubelskich Spotkań Plastycznych (1976-1979). Wykonali je Jadwiga Janus i Michał Leszczyński  pod kierunkiem wybitnej rzeźbiarki – Barbary Zbrożyny, która zainspirowała dzieci do stworzenia takich obrazów. W sąsiedztwie osiedla mamy jeszcze dwie instalacje przestrzenne powstałe podczas LSP. Są to: „Wzlot” autorstwa Ryszarda Lisa i Mariana Śwista oraz „Kompozycja” Lecha Kunki i Tadeusza Huszczo, nazwane przekornie przez mieszkańców LSM – „pomnikiem hydraulika”, chyba z racji rur użytych do stworzenia tej przestrzennej instalacji. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Administracja Osiedla dokonała gruntownej rewitalizacji centralnego placu Osiedla, łącznie z fontanną i terenami wokół niej,w oparciu o konkursowy projekt studentów Instytutu Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Plac ten otrzymał wyróżnienie w konkursie „ Dom 2014” o Kryształową Cegłę w kategorii – Przestrzeń publiczna ustępując jedynie realizacji Urzędu Miasta Dęblin. Na Osiedlu  do minimum ograniczone są wewnętrzne drogi jezdne, ciągi piesze zatem są bezpieczne i wygodne. Obiekty handlowe i usługi znajdują się na obrzeżach. Atrakcyjne dopełnienie stanowi „Globus” na stoku wzgórza, świetny teren dla sportów zimowych. Osiedle Piastowskie należy do tych miejsc, w których człowiek czuje się dobrze . Jest to jedno z  najbardziej lubianych przez mieszkańców LSM osiedli .

Osiedlem zarządzali kolejno: Antoni Wawer, Henryk Sobieścijański, Marek Muzyka, Jarosław Lizut, a aktualnie funkcję tę pełni Krzysztof Wójtowicz.

Stan zasobów os. Piastowskiego:

 • 10,71 ha powierzchni z czego połowa to tereny zielone
 • 30 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym 8 budynków wysokich
 • 1314 mieszkań
 • 258 garaży
 • 4 budynki handlowo – usługowe

Zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. w osiedlu wyodrębniono 9 nieruchomości mieszkaniowych oraz 5 nieruchomości garażowych. Nieruchomości mieszkaniowe:                                                                                                    

 • Nieruchomość Nr  1 B. Śmiałego 6, 8, 12 oraz Gliniana 43,
 • Nieruchomość Nr  2 – B. Chrobrego 24 i K. Wielkiego 13
 • Nieruchomość Nr  3 – B. Chrobrego 15, 17, L. Czarnego 5 i 7
 • Nieruchomość Nr  4 – B. Chrobrego 20 i K. Wielkiego 9
 • Nieruchomość Nr  5 – B. Chrobrego 1, 3, 5, 7 i 9
 • Nieruchomość Nr  6 – B. Chrobrego 8,10,12,16, K. Wielkiego 1, 3, B. Śmiałego 3, 5 i 7
 • Nieruchomość Nr  7 – B. Chrobrego 2 i B. Chrobrego 4
 • Nieruchomość Nr  8 – Mieszka I-go 1
 • Nieruchomość Nr  9 – K. Wielkiego 5

 Nieruchomości garażowe:

 • Nieruchomość Nr  10 – B. Śmiałego 2
 • Nieruchomość Nr  11 – K. Wielkiego 7
 • Nieruchomość Nr  12 – K. Wielkiego 11
 • Nieruchomość Nr  13 – L. Czarnego 9
 • Nieruchomość Nr  14 – L. Czarnego 13

 

Galeria