Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z wydaną przez Zarząd Uchwałą Nr 2/10/2023 z dnia 02 października 2023 r. w sprawie wyboru najlepiej zarządzanego Osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach XXV edycji konkursu ”OSIEDLE ROKU” w 2023 roku zostało Osiedle Piastowskie kierowane przez Pana Krzysztofa Wójtowicza.