LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Rzeckiego 21
20-637 Lublin
tel. 81 525-14-18 , 81 528-02-04
fax 81 524-32-23 ,
e-mail:  

godziny urzędowania:
poniedziałek-środa: 7.00-15.00, czwartek: 7.00-17.00, piątek: 7.00-13.00

Zarząd
mgr Andrzej Mazurek – Prezes Zarządu
mgr Marcin Kuraś – Członek Zarządu Z-ca Prezesa d/s Eksploatacji
mgr inż. Andrzej Kot – Członek Zarządu Z-ca Prezesa d/s Technicznych

Sekretariat
mgr Anna Wierzchowska
pok. 116
tel. 81 525-14-18, 81 528-02-04
fax. 81 524-32-23
e-mail: 

Dział Członkowski
Kierownik – mgr Sylwia Marczyńska–Kowalczyk,   pok. 112, tel. 81 528-07-22
pok. 113, tel. 81 528-07-21
e-mail: 

Sekcja ds. Organizacyjno-Samorządowych
Kierownik – mgr Iwona Nowakowska, pok. 101, tel. 81 528-07-28
e-mail:
pok. 115, tel. 81 528-07-25
e-mail:

Zespół Radców Prawnych
Kierownik – Radca Prawny mgr Krzysztof Batorski, pok. 110, tel. 81 528-07-19
pok. 111, tel. 81 528-07-10
e-mail:

Dział Kadr i Administracji
Kierownik – mgr Beata Daca, pok. 102, tel. 81 528-07-20
pok. 103, tel. 81 528-07-18
e-mail:

Dział Opłat Eksploatacyjnych
Kierownik – Małgorzata Grymuza
pok. 02 (parter budynku), tel. 81 528-07-16, 81 528-07-33
e-mail: 

Sekcja ds. Windykacji Należności
Kierownik – Marta Komsta
pok. 105, tel. 81 528-07-35, 81 528-07-37
e-mail: 

Dział Analiz Ekonomicznych
Kierownik – mgr Monika Woch
pok. 204, tel. 81 528-07-12
pok. 207, tel. 81 528-02-03
e-mail:

Główny Księgowy
mgr Robert Przewłocki, pok. 202, tel. 81 533-69-38
Dział Księgowości i Finansów
Z-ca Głównego Księgowego – mgr Anna Jurecka, pok. 201, tel. 81 528-07-15
pok. 203, tel. 81 528-07-17
pok. 205, tel. 81 533-69-30
pok. 219, tel. 81 528-07-24
e-mail:

Dział Techniczny i Inwestycji
Kierownik – mgr inż. Mirosław Nowakowski, pok. 05, tel. 81 528-07-42
pok. 04, tel. 81 528-07-27, tel. 81 528-07-31
pok. 06, tel. 81 533-69-60
e-mail:

Adm. Mienie Spółdzielni
Kierownik – mgr inż. Sylwia Wieczorek, pok. 222, tel. 81 528-07-26
e-mail:
pok. 223, tel. 81 533-69-43
e-mail:
utrzymanie czystości w LSM, tel. 661-531-225
e-mail:
biuro targu przy ul. Wileńskiej 21, tel. 81 525-40-20
e-mail: