Spółdzielnia działa w oparciu o postanowienia ustaw: Prawo spółdzielcze, o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawo budowlane, Prawo energetyczne, statut LSM, a także plany gospodarcze Spółdzielni.

Spółdzielnią kieruje 3 osobowy Zarząd w składzie:

  • mgr Andrzej Mazurek – Prezes Zarządu,
  • mgr Marcin Kuraś – Członek Zarządu Z-ca Prezesa d/s Eksploatacji,
  • mgr inż. Andrzej Kot – Członek Zarządu Z-ca Prezesa d/s Technicznych.

Czterema administracjami kierują:

  • Adm. 1 – Os. im. A. Mickiewicza – mgr. inż. Krzysztof Rymar,
  • Adm. 2 – Os. im. J. Słowackiego, Os. im. Z. Krasińskiego – Adam Kozioł,
  • Adm. 3 – Os. im. M. Konopnickiej, Os. im. H. Sienkiewicza – mgr Małgorzata Mącik,
  • Adm. 4 – Os. Piastowskie, Os. im. B. Prusa – inż. Krzysztof Wójtowicz.

Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

Dyrektor Domu Kultury LSM – Pełnomocnik ds. kultury i działalności społeczno-wychowawczej
– mgr Marta Horabik-Piasecka

STAN ZASOBÓW LSM na dzień 31 grudnia 2023 roku uwzględniający lokale posiadające odrębną własność: