Ogłoszenie o przetargu

ZAMAWIAJĄCY Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa Rzeckiego 21 20-637 Lublin Tel. 81 525-14-18 www.spoldzielnialsm.pl e-mail: info@spoldzielnialsm.pl dzial.techniczny@spoldzielnialsm.pl NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie instalacji ciepłej …

Ogłoszenie o przetargu

„WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH” ZAMAWIAJĄCY Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa Rzeckiego 21 20-637 Lublin Tel. 81 525-14-18 www.spoldzielnialsm.pl e-mail: info@spoldzielnialsm.pl dzial.techniczny@spoldzielnialsm.pl NAZWA PRZEDMIOTU …