I kwartał sezonu grzewczego 2020-2021
– 2 003 395,53 zł

I kwartał sezonu grzewczego 2021-2022
– 2 647 418,76 zł     tj. o 644 023,23 zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu                                    sezonu 2020-2021