SZANOWNI LOKATORZY

Informujemy, że w dniach 28.06.2021 – 12.07.2021 Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaplanowała przeprowadzenie badania ankietowego,  które dotyczyć będzie ustalenia barier architektonicznych w dostępie do budynku i lokali mieszkalnych oraz zastąpienia piecyków gazowych do podgrzewania ciepłej wody dostawami podgrzanej wody przez LPEC.

W pierwszym etapie badania przeprowadzane będą na ul. Bolesława Śmiałego 5, Bolesława Śmiałego 7, Leszka Czarnego 7, Kazimierza Wielkiego 1, Bolesława Chrobrego 1, Bolesława Chrobrego 3, Bolesława Chrobrego 7, Bolesława Chrobrego 12, Bolesława Chrobrego 17.

Zebranie tych informacji jest niezbędne do przygotowania przez Zarząd LSM wniosków o dotacje z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Osoby prowadzące badania będą posiadały imienne upoważnienie, podpisane przez Zarząd Spółdzielni. Weryfikację osób prowadzących badania będzie można przeprowadzić telefonicznie, dzwoniąc do Administracji Osiedla Piastowskie telefon 81 528-01-92  lub do Sekretariatu Zarządu telefon 81 525-14-18.

Dziękujemy Państwu za  udział w ankiecie.

Zarząd LSM