W związku z budową przy ul. L. Czarnego otrzymujemy od mieszkańców codziennie wiele skarg, iż budowa jest dla nich bardzo uciążliwa a hałas z niej dobiegający uniemożliwia im normalne funkcjonowanie (ciężki przejazd ulicą, bardzo wąskie przejście dla pieszych pozostawione przez wykonawcę).