Administracja Osiedla im. J. Słowackiego LSM zawiadamia, że prowadzone będą okresowe roczne kontrole przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz roczne przeglądy instalacji gazowej budynków:

ul. Wileńska 15

10.06.2024 – lokale od nr. 121 do 61

11.06.2024 – lokale od nr. 60 do 1

ul. Wileńska 11

12.06.2024 – lokale od nr. 121 do 61

13.06.2024 – lokale od nr. 60 do 1

ul. Wileńska 7

17.06.2024 – lokale od nr. 132 do 65

18.06.2024 – lokale od nr. 64 do 1

Przeglądy odbywają się od godz. 9.00 oraz od godz. 17.00

Przeglądów dokonuje firma:

Usługi kominiarsko – gazownicze Dariusz Cyprysiak tel. 887 770 051