Poniżej zamieszczamy kolejny komunikat LPEC w sprawie nowych cen ciepła

od dnia 1 lipca 2024 r.

(po przyjęciu przez Radę Ministrów Ustawy z dnia 23 maja 2024r. o czasowym ograniczeniu cen ciepła systemowego).

Zgodnie z nowymi cenami w przyszłym sezonie grzewczym za ciepło zapłacimy co najmniej o 1 mln zł więcej.

Rosną ceny zarówno opłaty stałej, płaconej co miesiąc (niezależnie od tego czy grzejemy, czy nie)  jak i zmiennej – tutaj koszty zależą od zimowej aury!!!

Wg nowych cen zaliczki musiałyby wzrosnąć ok. 17 – 23 grosze od 1 m2 a to już znaczne obciążenie budżetów domowych naszych mieszkańców.

Obecnie szukamy rozwiązań pozwalających uniknąć podwyżki opłat poprzez zmianę długości okresu rozliczeniowego i dostosowanie go do sytuacji pogodowej mającej bezpośredni wpływ na wysokość kosztów ogrzewania.

Wobec powyższego, na chwilę obecną wysokość zaliczek na centralne ogrzewanie pozostaje bez zmian.