Informacja dotycząca CO

Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż istnieje możliwość zwiększenia zaliczek na poczet centralnego ogrzewania w miesięcznej opłacie eksploatacyjnej. W celu ustalenia indywidualnych zaliczek na c.o. …