WYŻSZE  CENY  WODY  I  ŚCIEKÓW !!!

Od dnia 12 stycznia  2024 r.

 MPWIK  podnosi ceny wody dostarczanej do Państwa mieszkań i odprowadzonych ścieków.

 Zgodnie z opublikowaną taryfą

od stycznia za 1m3 pobranej wody i odprowadzonych ścieków zapłacimy aż 11,28 zł   – wzrost ceny wynosi  15 %.

W związku z powyższym spółdzielnia została zmuszona do zmiany wysokości zaliczek oraz płaconych ryczałtów (w przypadku mieszkań nieopomiarowanych). Zmiany zostaną wprowadzone od dnia 1 lutego br. 

Przypominamy Państwu że jest to opłata całkowicie niezależna od spółdzielni!
Jesteśmy tutaj tylko pośrednikiem  i  darmowym inkasentem.

 

Decyzja zatwierdzająca taryfę MPWiK Lublin