Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z apelem do swoich mieszkańców o zachowanie czujności w związku z pojawieniem się poniższej ulotki na osiedlach LSM, której Spółdzielnia nie jest autorem.