NOWE  CENY  CIEPŁA !!!

Poniżej zamieszczamy Komunikat LPEC

w sprawie nowych cen ciepła

od dnia 1 lutego 2024 r.

Zgodnie z opublikowaną taryfą:

opłata stała za moc zamówioną – zł/MW

wzrośnie o ok.  5,6 %.

W związku z powyższym, co miesiąc  Spółdzielnia będzie płacić do LPEC więcej o ponad 27 tys. zł

Na chwilę obecną wysokość zaliczek na centralne ogrzewanie pozostaje bez zmian.