NOWE  CENY  CIEPŁA !!!

Poniżej zamieszczamy Komunikat LPEC w sprawie nowych cen ciepła

od dnia 1 grudnia 2023 r.

LPEC szacuje średni wzrost stawek dla odbiorców ciepła o 0,09 %.

Zgodnie z opublikowaną taryfą wzrosną opłaty przesyłowe:

*  opłata stała za usługi przesyłowe (zł/MW)

wzrośnie o ok.  0,11-1,01%  (w zależności od grupy taryfowej)

   *  opłata zmienna za usługi przesyłowe (zł/GJ)

wzrośnie o ok.  0,08-0,97%  (w zależności od grupy taryfowej)