Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z apelem do swoich mieszkańców o zachowanie czujności w związku z pojawieniem się fałszywego komunikatu, dotyczącego kompleksowego czyszczenia piecyków i kuchenek gazowych, którego Spółdzielnia nie jest autorem.

Niniejszym informujemy, iż o terminach przeglądów przeprowadzanych przez Spółdzielnię i z jej upoważnienia, będą Państwo na bieżąco informowani komunikatami potwierdzonymi pieczęcią swoich Administracji Osiedla wywieszonymi na tablicach ogłoszeń.