Poniżej zamieszczamy Komunikat LPEC

nr EN.340.05/2024 w sprawie nowych cen ciepła

od dnia 1 lipca 2024r.podwyżka stawek zgodnie

z załączoną tabelą powodująca wzrost cen energii

cieplnej o ponad 30%.

Obecnie w procesie legislacyjnym jest ustawa

przedłużająca ochronę dla odbiorców uprawnionych

o kolejny rok, czyli do 30 czerwca 2025r.

Jeżeli Rząd nie przedłuży tzw. tarczy ochronnej

zgodnie z opublikowaną taryfą szacujemy, że nawet

przy łagodnej zimie za ogrzewanie zapłacimy więcej

o ponad 10 mln zł. !!!