Termomodernizacja ścian szczytowych wraz z remontem balkonów przy ulicy
K. Wallenroda 6.