Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Grażyny 18 pow. użytk. 64,70 m2 wolny od 01.01.2024 r. W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy o kontakt z Administracją im. A. Mickiewicza pod nr tel. 81 743-49-14. Lokal po remoncie.

Oferty zawierające informacje na temat rodzaju działalności, proponowanej stawki czynszu
za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail:
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.