Prace pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia na terenie Osiedla im. A. Mickiewicza.