Informacja

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196)

Apel do Mieszkańców

Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z apelem do swoich mieszkańców o zachowanie czujności w związku z pojawieniem się fałszywego komunikatu, którego Spółdzielnia nie jest autorem:   …