Poniżej zamieszczamy Państwu najnowsze, niestety nie najlepsze informacje LPEC S.A.
Kolejny raz rosną ceny wszystkich składników opłat za ciepło dostarczane do naszych mieszkań!
Przypominamy, że podwyżka cen jest całkowicie niezależna od Spółdzielni i nie mamy tu możliwości żadnych negocjacji.

 

                                                                                                                                                          ZARZĄD LSM