Zgodnie z treścią dodatku do Informatora z maja 2021 apelujemy do wszystkich mieszkańców LSM o zapoznanie się z obecnie konsultowanymi planami:

i czynne skorzystanie z prawa głosu, celem zabezpieczenia Naszych osiedli przed ich degradacją i nadmiernym zagęszczeniem.