Komunikat

Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje, iż na platformie S-Net+ w zakładce „dokumenty” będą sukcesywnie zamieszczane protokoły z posiedzeń Zarządu. Osoby, które skorzystały już …