Prace remontowe balkonów budynku przy ul. P. Wołodyjowskiego 11 kl. IV właśnie dobiegają końca.