Przełożenie kostki brukowej na opasce i remont murka pod barierkami budynku przy ul. T. Zana 27 i T. Zana 29.