Zaskakujący skutek upałów – uruchamianie się czujników tlenku węgla

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych w lokalach (w tym w szczególności z piecyków kąpielowych).
Dla użytkowników lokali mieszkalnych, które są wyposażone w urządzenia gazowe, w tym w piecyki kąpielowe znane są zapewne podstawowe zasady bezpiecznego z nich korzystania:
Jednak dla przypomnienia, cała sprawa polega na:
I. zapewnieniu stałego dopływu powietrza z zewnątrz (wietrzeniu pomieszczeń, uchylaniu i rozszczelnianiu okien, montowaniu i korzystaniu z nawiewników w oknach),
II. dbałości o urządzenia gazowe – pilnowaniu cyklicznych konserwacji i przeglądów urządzeń, regularnym i częstym czyszczeniu piecyków, niezabudowywaniu urządzeń gazowych,
III. dbałości o kratki wentylacyjne – systematycznym oczyszczaniu kratek wentylacyjnych z kurzu i innych zanieczyszczeń, niezasłanianiu i niezabudowywaniu kratek,
IV. dbałości o pozostałe elementy mające wpływ na sprawność systemu wentylacji naturalnej mieszkań:
– niemontowanie wentylatorów zasilanych elektrycznie w kratach wentylacyjnych,
– zapewnienie szczelności połączenia rury odprowadzającej spaliny do przewodu kominowego,
– korzystanie z drzwi łazienkowych / kuchennych z odpowiednimi otworami o powierzchni co najmniej 220 cm2 bez uszczelek gumowych przy ościeżnicach,
– ograniczenie używania innych urządzeń gazowych podczas korzystania z piecyka w trakcie kąpieli (kuchenka gazowa, piekarnik),
– niezmniejszanie kubatury pomieszczeń, w których są piecyki przez montaż sufitów podwieszanych,
– nielikwidowanie ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami, w których są urządzenia gazowe.
W okresie letnim podczas upałów, gdy temperatura powietrza na zewnątrz budynków jest bardzo wysoka, nagrzewają znacznie się dachy, kominy oraz przewody wentylacyjne. Gromadzi się w nich w sposób naturalny gorące powietrze co powoduje powstanie tzw. poduszki powietrznej. Zjawisko to zmniejsza sprawność kominów zakłócając ciągi kominowe lub powodując ich chwilowy brak. Przy takich warunkach spaliny z piecyków w większej ilości mogą się wydostać do pomieszczeń mieszkalnych, co może skutkować podtruciem tlenkiem węgla.

„Do takich sytuacji dochodzi, gdy kratka wentylacyjna w łazience jest niedrożna lub czymś zatkana. Zdarza się, że sami próbujemy je uszczelniać, bo sądzimy, że wpuszczają do naszych domów czy mieszkań zimno”- mówił w rozmowie w jednym z serwisów bryg. Karol Kierzkowski ze Straży Pożarnej.
Pamiętajmy, by podczas upalnych dni:
I – Nie zamykać szczelnie okien.
Niektórzy uważają, że zamykając w upalne dni okna doprowadzą do tego, że temperatura w mieszkaniu nie wzrośnie, bo przez przegrodę w postaci zamkniętego okna nie nastąpi wyrównanie się temperatur – wewnątrz na zewnątrz lokalu. Skutek takiego postępowania przy jednoczesnym korzystaniu z piecyka w upalny dzień może być fatalny czyli zakończyć się podtruciem tlenkiem węgla,
II – Roztropnie korzystać z czujników czadu i wyłączać klimatyzatory na czas używania piecyków.
Warto korzystać z czujników tlenku węgla, które powinny być umieszczane -z zasady – 1/ zgodnie z instrukcją urządzenia, 2/ po przeciwnej stronie piecyka, 3/ na wysokości około 40 cm od sufitu i nigdy na ścianie gdzie jest kratka wentylacyjna. Należy zawsze używać sprawnego, sprawdzonego i dobrego jakościowo czujnika tlenku węgla. W pobliżu umiejscowienia czujnika czadu nie powinno się palić papierosów i używać perfum. W praktyce zdarzają się sytuacje wzbudzania działania urządzenia czujnika w reakcji na dym papierosowy i perfumy.
Spółdzielnia Mieszkaniowa od dłuższego czasu wydaje zezwolenia na montaż klimatyzatorów w mieszkaniach przy ściśle określonych warunkach technicznych i porządkowych. Jednym z najważniejszych punktów, o którym zdaje się zapominają użytkownicy klimatyzatorów jest zapewnienie możliwości prawidłowej wentylacji mieszkania w czasie używania klimatyzacji. Wiele zakładów kominiarskich stoi na stanowisku, że użytkowanie klimatyzatora zakłóca wentylację naturalną lokalu, co powoduje m,in. uruchamianie się czujników czadu a nawet podtrucia tlenkiem węgla w okresie letnim. Dla bezpieczeństwa użytkowników lokali wyposażonych i w piecyki kąpielowe i w klimatyzatory należy korzystać z piecyka przy wyłączonej klimatyzacji z zastosowaniem się do zasad przypominanych na wstępie.
III – Ograniczyć do niezbędnego minimum korzystania z piecyka w ciągu upalnego dnia.
Oprócz ograniczania używania innych urządzeń gazowych i zachowania zasad bezpieczeństwa wymienionych wyżej, bezpieczniej jest – na ile jest to możliwe – brać kąpiel rano lub późnym wieczorem czy wręcz w porze nocnej.