Każdy z naszych mieszkańców może samodzielnie odczytać wskazania swoich podzielników i porównać ze zużyciem z poprzedniego okresu rozliczeniowego.