W związku z otrzymanymi rozliczeniami ciepłej wody przypominamy najważniejsze zmiany. Po pierwsze drastyczny wzrost cen energii cieplnej w drugiej