Przyjęcia interesantów przez Członków Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
czwartek 1300 – 1600
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Spółdzielni.