Zabudowa w obrębie Zana. Filaretów i Wallenroda łączy się z zabudową przylegających do niej osiedli mieszkaniowych naszej Spółdzielni. Obydwa obszary przy ul. Filaretów ujęte w Uchwale nr 281/VIII/2019 z 31 lipca 2019 r. korzystają ze wspólnych dróg dojazdowych do budynków i wyjazdowych z osiedli. Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wielokrotnie zwracał się z wnioskami dotyczącymi zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tych terenów lecz nasze uwagi nie zostały uwzględnione.

Naszym zdaniem niemożliwe jest zbilansowanie miejsc parkingowych na terenie inwestycji  przy dopuszczeniu zabudowy terenu budynkami o wysokości do XIV kondygnacji. Trzeba też uwzględnić potrzeby parkingowe istniejących już budynków wysokich np. „Inwestprojektu” czy sąsiadującej hali widowiskowo – sportowej ponieważ jest likwidowany parking w ich najbliższym sąsiedztwie.

Nie wolno świadomie dopuszczać do łamania zasad wypracowanego i przemyślanego planu
w imię przyszłych zysków developerów. Wiemy, że sprzedaż mieszkań w tym rejonie jest bardzo opłacalna. Chęć zysku nie może przysłaniać zasad prowadzenia prawidłowej polityki kształtowania przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej z poszanowaniem środowiska naturalnego a przede wszystkim z poszanowaniem praw mieszkańców tej dzielnicy. Na obrzeżach Lublina jest wystarczająco dużo terenów pod budowę osiedli mieszkaniowych, gdzie każdy developer może kusić potencjalnych nabywców mieszkań nowymi formami budynków i elegancją wystroju.

Naszym zdaniem wprowadzenie „mieszkaniówki” na teren, na którym istnieją budynki usługowe wysokie z deficytem miejsc parkingowych, który miał rozwiązać parking wielopoziomowy przy ul. Konrada Wallenroda (płatny) było w stosunku do społeczności mieszkańców naszej Spółdzielni niewłaściwe.

Inwestor powinien być przymuszony do sprzedawania lokali mieszkalnych łącznie i nierozerwalnie z przygotowanym dla tego lokalu miejscem parkingowym na terenie swojej działki.

Efekt jest taki : mieszkanie sprzedane, inwestor zadowolony a problemem braku miejsc parkingowych w otoczeniu swojego budynku podzieli się ze Spółdzielnią. Możliwe że z punktu widzenia władz Miasta, dewelopera i osób nie mieszkających na osiedlu im. A. Mickiewicza problemu nie ma, bo ilość miejsc parkingowych inwestor zapewnił zgodnie z wytycznymi
w MPZP.

Ponadto wzmożony ruch pojazdów samochodowych w tym rejonie miasta Lublin powoduje zagrożenie zdrowia i życia naszych mieszkańców oraz pracowników i interesantów urzędów i instytucji zlokalizowanych w rejonie ul. K. Wallenroda.

Zarząd LSM