Poniżej zamieszczamy Komunikat LPEC w sprawie nowych cen ciepła.