Poniżej zamieszczamy Komunikat LPEC w sprawie nowych cen ciepła od dnia 20 października 2022r.