NOWE  CENY  CIEPŁA !!!

Poniżej zamieszczamy Komunikat LPEC w sprawie nowych cen ciepła

od dnia 8 listopada 2023 r.

LPEC szacuje średni wzrost stawek dla odbiorców ciepła o 8,96 %.

Zgodnie z opublikowaną taryfą:

*  opłata stała (za moc zamówioną – zł/MW)

wzrośnie o ok.  16- 18%  (w zależności od grupy taryfowej)

czyli co miesiąc  Spółdzielnia będzie płacić do LPEC

więcej o ponad 100 tys. zł.

niezależnie od tego czy będzie ogrzewać mieszkania czy nie!